01 sep 2020

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Forlængelse af hjælpepakker og mulighed for arbejdsfordeling

Endnu er coronakrisen ikke helt overstået. Og selvom flere og flere virksomheder efterhånden kan stå på egne ben igen, er den økonomiske krise, der er fulgt i kølvandet på pandemien, desværre heller ikke helt overstået.

Et flertal i Folketinget har derfor besluttet at forlænge hjælpepakkerne for de virksomheder, som stadig er ramt af tvangslukninger, forsamlingsforbud, grænselukninger og restriktive rejsevejledninger.

Ordningen om lønkompensation gælder nu kun for virksomheder, der har forbud mod at holde åbent. Til gengæld er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en model om arbejdsfordeling og en forhøjelse af den maksimale dagpengesats.

Hjælp til faste udgifter og omstilling til ny corona-virkelighed

Er din virksomhed stadig ramt af restriktioner som for eksempel aflyste eller udskudte arrangementer, kan du få hjælp fra den nye pakke i form af kompensation af de faste udgifter. 

Forlængelsen af hjælpen gælder i første omgang til den 31. oktober. Og hvis der til den tid stadig er restriktioner, gælder den frem til den 31. december.

Aftalepartierne har desuden afsat 100 millioner kroner til at hjælpe restauranter, hoteller og virksomheder inden for blandt andet turisme med at tilpasse sig til den nye virkelighed med corona.

Ingen lønkompensation længere - og så alligevel...

Ordningen om lønkompensation til hjemsendte medarbejdere er for langt de fleste virksomheders vedkommende et overstået kapitel. Som erstatning for ordningen indfører regeringen og arbejdsmarkedets parter nu muligheden for arbejdsfordeling. 

Ordningen gælder foreløbigt frem til nytår og kan fortsætte i op til fire måneder i det nye år.

Hvad betyder arbejdsfordelingsordningen?

Som ordet siger, giver arbejdsfordelingsordningen din virksomhed mulighed for at fordele arbejdet mellem medarbejderne og sætte arbejdstiden ned for den enkelte. Medarbejderne modtager dagpenge i de timer, hvor de ikke er på arbejde, og du skal derfor ikke betale løn.

For at du kan få glæde af ordningen kræver det, at du sender medarbejderne hjem mellem 20 og 50 procent af den normale arbejdstid.

Hvad kan du sige til de medarbejdere, du sender hjem?

Det er selvfølgelig ikke sjovt for dig at skulle sende dine medarbejdere hjem på dagpenge. Men måske kan du glæde dem med, at:

  • dagpengesatsen er hævet til 23.000 kr. om måneden - hvilket svarer til en timeløn på 143,50 kr.
  • de ikke bruger af deres ret til dagpenge på arbejdsdelingsordningen og altså ikke står dårligere i dagpengesystemet end før
  • de også kan blive en del ordningen, selvom de ikke i forvejen er medlem af en a-kasse (det kræver dog, at de melder sig ind i en a-kasse og betaler for tre måneders medlemskab hver måned)

Koster ordningen dig noget?

Det bliver ikke helt gratis for din virksomhed at sende medarbejderne hjem. Som arbejdsgiver skal du betale dagpenge for tre hele arbejdsdage. Det er de dage, som kaldes G-dage.

Vil du vide mere?

Få flere informationer om forlængelsen af hjælpepakkerne og den nye ordning om arbejdsfordeling på ministeriernes hjemmesider.

Emner:

Corona Lønadministration

Relaterede artikler