13 maj 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

COVID-19: Midlertidig lov om udskydelse af ferie

En midlertidig lov, der er kommet som følge af corona-pandemien, giver dig som arbejdsgiver mulighed til at udskyde dine medarbejderes ferie fra det indeværende korte ferieår til den efterfølgende afholdelsesperiode.

Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19 blev vedtaget af Folketinget den 2. april. Den giver dig som arbejdsgiver mulighed til at udskyde dine medarbejderes ferie i det indeværende korte ferieår til ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

Loven gælder uanset individuelle aftaler og kollektive overenskomster, og omfatter derfor med få undtagelser alle lønmodtageres ferie.

Væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn er et krav

En forudsætning for, at du som arbejdsgiver kan benytte dig af den midlertidige lov, er, at der er væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med corona-pandemien, der gør det nødvendigt at udskyde dine medarbejderes ferie. Det drejer sig altså om en situation, hvor arbejdsgiver er afhængig af al tilgængelig arbejdskraft, for at kunne opretholde driften af virksomheden, og hvor det derfor er afgørende, at medarbejderen udskyder sin ferie.

Det kan for eksempel være, hvis din virksomhed mangler bemanding, fordi der er flere sygdomstilfælde eller medarbejdere, der er sat i karantæne. I den situation kan det være nødvendigt at udskyde andre medarbejderes ferie, for at sikre virksomhedens drift.

Et andet eksempel er i erhverv, der har fået flere arbejdsopgaver som følge af corona-pandemien, og derfor naturligt nok har behov for en større arbejdsstyrke, som i sundheds- og ældresektoren og politiet.  

Gælder al ferie i perioden

Den nye midlertidige lov gælder al ferie. Det vil sige, at du som arbejdsgiver vil kunne udskyde både planlagt og ikke planlagt ferie fra det korte ferieår til den efterfølgende afholdelsesperiode, hvis medarbejderens arbejdskraft er væsentlig for at opretholde driften i virksomheden.

Udskydelse af ferie skal hovedsageligt ske efter aftale mellem arbejdsgiver og den aktuelle medarbejder, men du har efter loven også mulighed til at pålægge medarbejderen at udskyde sin optjente ferie.

Som arbejdsgiver er du til gengæld forpligtet til at dække lønmodtagerens eventuelle økonomiske tab som følge af udskydelsen. Det betyder, at arbejdsgiver skal kompensere udgifterne, hvis medarbejderen for eksempel bliver nødt til at aflyse en købt og betalt rejse eller leje af feriebolig. Dette gælder både, hvis udskydelsen sker efter aftale med medarbejderen, og hvis arbejdsgiver pålægger medarbejderen at udskyde sin ferie.

 

Vil du vide mere om det korte ferieår og den nye ferielov, så deltag på vores kursus om den nye ferielov. Læs mere om kurset her.

Emner:

Corona Regler og love Ferielov

Relaterede artikler