Særlige kursusbetingelser under COVID-19

Disse kursusbetingelser gælder for maj og juni 2020. Læs kursusbetingelserne igennem, inden du tilmelder dig et kursus fra Lessor. Så kender du dine rettigheder og vores retningslinjer.

Tilmelding

Tilmelding til et kursus skal ske via lessor.dk eller via Lessors kursusadministration. Du bliver som minimum altid bedt om at udfylde navn, virksomhed, adresse, CVR-nr. og e-mailadresse ved tilmelding.

Bekræftelse

Du modtager en kvittering på siden, når du tilmelder dig. Så snart vi har registreret din tilmelding, vil du modtage en skriftlig bekræftelse via den e-mailadresse, du har angivet. Hvis du ikke modtager denne e-mail inden for få dage, er du velkommen til at skrive til kursus@lessor.dk eller kontakt kursusadministrationen på 48 16 60 00.

Antal deltagere

Vi har sænket loftet for antallet af deltagere for at kunne skabe god og forsvarlig afstand mellem vores kursister. På vores kurser, vil der indtil udgangen af juni være mulighed for: 

  • 6 kursusdeltagere i Allerød
  • 5 kursusdeltagere i Vejle

OBS!

Hvis du har symptomer på sygdom, må du ikke deltage i vores kurser. Først, når der er gået 48 timer efter, at symptomerne er ophørt, er du velkommen på vores kurser. Det samme gør sig gældende, hvis en person i din husstand er påvist med COVID-19.


Afbestilling

Det er vigtigt for os, at vores kursister føler sig tilpasse og trygge ved at tage på kursus hos os. Vi har derfor ændret vores afbestillingsbetingelser, således at vores kursister har mulighed for at tage den endelige beslutning så tæt på kurset som muligt.

  • Ved afbestilling op til 10 dage før kursusstart vil kursusafgiften ikke blive faktureret.
  • Ved afbestilling mellem 0 og 9 dage før kursusstart vil hele kursusafgiften blive faktureret.
  • Ved afbud grundet sygdom kan du melde afbud uden at blive faktureret helt frem til kursusstart. 

Kursusgaranti

Når der er tilmeldt min. 3 deltagere til et kursus, garanterer Lessor, at kurset bliver afholdt. Er der ikke 3 tilmeldinger, vil Lessor forsøge at flytte de tilmeldte personer til et lignende kursus på et senere tidspunkt. 

Det får du med i prisen

Priser for kurser hos Lessor (alle priser er ekskl. moms og gældende fra den 1. november 2018):

  • ½-dagskursus – 2.250,00 kr. ekskl. moms
  • 1 dagskursus – 4.495,00 kr. ekskl. moms
  • 2 dagskursus – 8.990,00 kr. ekskl. moms

Kursusprisen på 1- og 2-dagskurser dækker udover kursusmatertialer og forplejning i form af kaffe, te og morgenmad om formiddagen, frokost samt kaffe, te, frugt/kage om eftermiddagen.

Prisen på ½-dagskurset dækker over kursusmaterialer, forplejning i form af kaffe, te og morgenmad. 

Alle serveringer vil i videst muligt omfang være portionsanrettede. 

Der tages forbehold for ændringer.

Undervisningsform

Al undervisning foregår på computere, som Lessor stiller til rådighed. Vi kombinerer fælles undervisning med individuelle opgaver, som du selv skal løse, samtidig med at vi også lægger op til en åben dialog og spørgsmål blandt deltagerne. Der vil desuden være god tid til den enkelte deltager og mulighed for dialog.

Ved kursets afslutning får du udleveret et kursusbevis.

Undervisningen foregår fra kl. 9.00 til kl. 16.00 medmindre andet er angivet.

Hjemme igen

Det er vigtigt, at du i tiden efter kurset får lejlighed til at arbejde med dit Lessor-system. Det er vores erfaring, at du får det bedste udbytte af dit kursus, hvis du kommer hurtigt i gang med det, du har lært.

Kvalitetsgaranti og evaluering

Vi vil gerne sikre, at du får et godt udbytte af at deltage på et kursus hos Lessor. Derfor afslutter vi hvert kursus med, at du udfylder et evalueringsskema, hvor du vurderer en række forhold på en skala fra 1-9.

Hvis det skulle forholde sig sådan, at du samlet vurderer dit kursusudbytte til under fem på skalaen, tilbyder vi dig at komme gratis på et nyt kursus inden for næste kursushalvår. Du skal anvende tilbuddet om et nyt kurus inden udgangen af næstkommende halvår.

Klippekort

Er du og flere af dine kollegaer interesseret i at deltage i et kursus, kan din virksomhed med fordel investere i et kursusklippekort. Skriv til os for at høre mere om vores klippeordning og dine muligheder for rabat.