En integreret løsning med stor fleksibilitet

Med Lessor Payroll til Microsoft Dynamics NAV har TV ØST fået en lønløsning, der er tæt integreret med økonomisystemet, og som kan følge tv-stationens fremtidige vækst og behov.

Lessor Payroll til Microsoft  Dynamics NAV er tæt integreret med de øvrige moduler  til Microsoft Dynamics NAV. Det betyder, at der ikke er behov for manuelle indtastninger eller indlæsning af filer, når lønsystemet skal modtage eller aflevere data til de øvrige moduler.

Lønsystemets mange muligheder og store fleksibilitet har sikret, at TV ØST har kunnet opfylde de behov, der er opstået, i takt med at virksomheden er vokset.
I dag håndterer lønsystemet alle fire overenskomster, som tv-stationen arbejder med. Når parterne har forhandlet de nye overenskomster færdige, opdaterer administrationen selv de relevante dele i lønsystemet for den periode, overenskomsten er gældende. Herefter overtager lønsystemet automatisk håndteringen. Det betyder, at intet glemmes, og at fokus kan være på kontrol og afstemning i stedet.

TV ØST kører i dag løn for ca. 100 medarbejdere. Lønsystemet er Lessor Payroll til Microsoft Dynamics NAV – en løsning, som til fulde har levet op til forventningerne.

Anbefaler gerne systemet til andre

De enkelte TV2-regioner trækker gerne på hinandens erfaringer – og naturligvis også når det handler om lønsystemer. ”Jeg er rigtig glad for systemet og anbefaler det gerne til andre og har også fremvist det for andre. Hovedparten af de andre TV2-regioner bruger nu også Lessor Payroll til Microsoft NAV. Det giver større muligheder for fælles brugerudvikling af systemet,” forklarer lønansvarlig Helge Riis Rasmussen.

Mange muligheder - stor fleksibilitet

Blandt mange gode funktioner fremhæver Helge Riis Rasmussen også de faste kassekladder: ”Vi bruger de faste kladder til de ting, som typisk gentages, og som sjældent kræver ændringer. For eksempel har vi en kladde til vores madordning, hvor alle, der deltager i ordningen permanent, er registreret, og hvor vi let kan tilføje eller fjerne informationer efter behov.”

Også muligheden for tilbageførsel af løn nævner Helge som en af de smarte muligheder, som dog heldigvis ikke benyttes så ofte.

”Vi gør meget ud af at tjekke, at lønnen er i orden, inden vi kører den. Derfor bruger vi ikke funktionen så ofte, men når der en gang imellem er behov for det, er det let at have med at gøre og fungerer rigtigt godt. Det at man også kan vælge kun at føre en enkelt person tilbage, er et stort plus og understreger, at systemet kan rigtig mange ting,” siger Helge Riis Rasmussen.

Lønnen skal være korrekt

Helge og hans afdeling lægger stor vægt på at sikre, at kollegernes lønninger er korrekte og kommer til tiden. Der er fastsat en række kontroller og afstemninger, som systemet understøtter. For eksempel benytter de i afdelingen muligheden for
løbende og flittigt at udføre prøvelønberegninger. Det samme gælder de mange rapportmuligheder.

”Jeg mener, at alle medarbejdere skal kunne stole på, at deres løn er korrekt. Det er naturligvis menneskeligt at fejle, men det er så også vores pligt at opfange disse fejl hurtigst muligt, og inden det fremgår af lønsedlen. Derfor benytter vi de mange standardrapporter og andre muligheder, som findes, til at tjekke lønnen grundigt, inden vi kører lønnen,” forklarer Helge Riis Rasmussen.

Godt samarbejde med både Lessor og NAV-partneren Datapro

I det daglige er Helge og hans kolleger meget selvkørende i anvendelsen af lønsystemet, men af og til er der behov for support eller konsulentbistand. Typisk tager Datapro sig af alle opdateringer af systemet og de spørgsmål, som kræver et dybere kendskab til systemet. Her drager Helge nytte af partnerens mangeårige kompetence inden for NAV og Payroll.

”Vi er meget tilfredse med vores mangeårige samarbejde med Datapro, som dygtigt og kvalificeret hjælper os, når vi har behov for konsulentassistance. Derudover har vi en supportaftale med Lessor, hvor vi kan maile eller ringe og altid får hurtige og anvendelige svar. Ud over den løbende support er det vigtigt for os at have en leverandør, hvor vi er sikre på, at opdateringerne er testet og kommer til tiden,” slutter Helge Riis Rasmussen.

Læs mere om Lessor Payroll til Microsoft Dynamics NAV

"At data hænger sammen og automatisk kan overføres til de nødvendige delsystemer letter det daglige arbejde og minimerer de fejlmuligheder, der er forbundet med manuel håndtering. Brugerfladen er den samme i lønsystemet, økonomisystemet og de andre moduler, og man oplever tydeligt, at de er bygget op efter samme filosofi."

Helge Riis Rasmussen, lønansvarlig TV ØST

BAGGRUND

TV ØST er en public service tv-station, der dækker Vest- og Sydsjælland og Lolland-Falster. Ud over tv leverer TV ØST regionale nyheder via deres hjemmeside, podcast og tekst-tv. TV ØST opererer som en selvstændig virksomhed og er finansieret af licensmidlerne. Stationen drives fra Vordingborg.