Brugervenlige løsninger, der sparer tid og ressourcer

Mange års gode erfaringer med et lønsystem fra Lessor har betydet, at ThyssenKrupp Elevator nu også har glæde af Lessors tidsregistrerings- og HR-løsninger og de mange fordele i form af sparet tid, sparede ressourcer og sparede udgifter, der følger med.

ThyssenKrupp har desuden valgt at samkøre blandt andet ERP-systemet med HR-systemet fra Lessor.

Hans E. Nielsen, som er afdelingsleder for løn og HR fortæller:

”Fordi medarbejderoplysningerne vedligeholdes i HR-systemet, har vi valide informationer at bygge vores øvrige systemer og processer på. Vi investerede fra starten den nødvendige tid i at sikre os et korrekt datagrundlag, og derefter har det fungeret helt upåklageligt.”

ThyssenKrupp Elevator har i en årrække benyttet sig af en af Lessors lønløsninger og været meget tilfredse. Da man konstaterede et stigende behov for bedre styring af HR, var det naturlige skridt derfor også at investere i en HR-løsning fra Lessor. Systemerne er i dag blevet suppleret af et kompetencemodul til HR-systemet og af Lessors onlinemedarbejderportal.

Erfamøder giver god sparring

ThyssenKrupp har kun gode erfaringer med at få vejledning og support, når det en sjælden gang er nødvendigt.

”De vejledninger, der findes, er nemme at gå til – og kontakter man supporten med et problem, bliver det løst,” fortæller Hans E. Nielsen, som altid tilstræber at deltage i Lessors erfamøder.

”Det er godt at blive opdateret om systemmæssige tiltag, og derudover sætter jeg stor pris på muligheden for at tale med andre brugere,” siger han.

Intuitivt system med nem opstart

ThyssenKrupp modtog under opstarten nogle timers undervisning af en konsulent fra Lessor. Herefter tog medarbejderne selv over. ”Systemet er meget intuitivt, og derfor havde vi ikke noget indkøringsbesvær overhovedet,” fortæller Hans E. Nielsen.

Medarbejderselvbetjening sparer tid

Medarbejderne hos ThyssenKrupp bruger Lessors onlineportal til at registrere variable løndele, fravær og kørsel, som afdelingslederne godkender. To dage før skæringsdato modtager alle medarbejdere automatisk en reminder om registrering, og dagen efter får alle afdelingsledere en e-mail om, at de nu kan godkende. ”Det fungerer rigtig godt – og det er nemt at sætte en afløser på, hvis en afdelingsleder for eksempel holder ferie og derfor ikke kan godkende,” forklarer Hans E. Nielsen.

Enkel HR-administration og rapportering

I kompetencemodulet registrerer ThyssenKrupp de enkelte medarbejderes kurser og kompetencer – og det er nemt at holde styr på, hvornår det for eksempel er tid til at forny et specifikt certifikat. ”Desuden er vi glade for brevfletningsfunktionen, som vi bruger ved indkaldelser til alt fra medarbejdersamtaler til kurser. Det er smidigt i hverdagen, og så gemmer systemet automatisk korrespondancen for den enkelte medarbejder.”

I HR-systemet kan ThyssenKrupp samle al dokumentation på medarbejderne. Og med rolletildelingsfunktionen er systemet sat op, så for eksempel mellemledere har adgang til at se deres egne medarbejdere og dermed nemt kan gå ind og selv hente relevante oplysninger.

Rapportgenereringen er en af de funktioner, som Hans E. Nielsen især sætter pris på. ”Jeg kan trække rapporter på en lang række områder og give dem videre til den øverste ledelse,” fortæller han og tilføjer: ”Samtidig er det nemt at danne sig et overblik over for eksempel sygefravær fordelt på afdelinger.”

 

Læs mere om personaleadministration

"Registreringerne fra medarbejderportalen lægges automatisk ind i HR-systemet, som er integreret med lønsystemet. På den måde har vi afløst de tidskrævende manuelle lønprocesser af automatisk håndtering. Tidligere brugte vi enormt meget tid på papirarbejde. Det gør vi bestemt ikke længere."

Hans E. Nielsen, afdelingsleder for løn og HR ThyssenKrupp Elevator

BAGGRUND

Som en del af en verdensomspændende koncern kan ThyssenKrupp Elevator tilbyde innovative løsninger på markedet for elevatorer, lifte og rulletrapper.

Virksomheden har et stærkt, landsdækkende service- og montagenet og er dermed i stand til at tilbyde service og modernisering af alle typer elevatorer uanset mærke og alder. ThyssenKrupp har eksisteret i Danmark siden 1959 og beskæftiger i dag omkring 170 medarbejdere.