En samlet Lessor-løsning, der henter smileys hver dag

Med både et lønsystem, et tidssystem og et HR-system fra Lessor får Rynkeby det optimale udbytte af integration mellem systemerne og fordelene ved en kendt leverandør.

Med den seneste nyanskaffelse i form af et HR-system fra Lessor bliver integrationsmulighederne udnyttet i fuldt omfang. Medarbejderinformationerne fødes i HR-systemet og leveres videre til de øvrige Lessor-systemer og virksomhedens Active Directory. For Rynkeby betyder det, at data kun skal registreres og vedligeholdes et sted.

Personalesekretær Inge Marie Frich og lønbogholder Mette Nielsen deltog sammen med it-afdelingen aktivt gennem hele implementeringen, hvilket var en stor fordel for den videre anvendelse af systemerne.

”Det var en travl periode, men implementeringerne gik rigtigt fint, og det var lærerigt, at vi var med i opbygningen af systemerne. Både Lessors konsulent og vores egen it-afdeling var meget hjælpsomme.”

Rynkeby beskæftiger næsten 200 medarbejdere. Produktionen af juice sker i treholdsskift.

Ønskerne til et nyt lønsystem var først og fremmest, at det skulle være gennemskueligt og let at gå til - både for lønfunktionen og it-afdelingen. 

Hos Rynkeby vil man gerne følge op på, om medarbejderne har haft en god arbejdsdag. Derfor indførte man tidligere en smileyordning, hvor medarbejderne skulle bedømme arbejdsdagen med en glad, mellemfornøjet eller sur smiley.

På baggrund af ønsket om at lette arbejdet for både medarbejderne og de, der skal følge op på målingerne, henvendte it-afdelingen sig til Lessor, som hurtigt udviklede en løsning, der intregrerede smileyerne i tidssystemet.

Udnytter de mange muligheder

Rynkeby er kendetegnet ved engagerede medarbejdere, der gerne tænker kreativt i udnyttelsen af de systemer, som virksomheden har anskaffet. Både lønfunktionen, produktionen og it-afdelingen finder løbende på nye muligheder for at udnytte systemet. Det har gjort, at de involverede efterhånden kender systemet særdeles godt.

Alligevel er der af og til behov for lidt sparring med Lessors support. ”Lessor har altså en fantastisk support. Der kan være mange ting, som vi lige kan have behov for at vende med supporten, og vi altid svar lynhurtigt. Det er et meget stort plus,” siger Mette Nielsen.

Lønfunktionen har sammen med andre virksomheder på Fyn været initiativtager til en lokal erfagruppe, der fungerer som supplement til de erfamøder, som Lessor inviterer til.

Elektronisk kantinekøb

Tidssystemet fra Lessor udnytter Rynkeby blandt andet til daglig komme-/gå-registrering, jobregistrering, hurtigt og let bemandingsoverblik, godkendelse af afvigelser og overførsel af disse til lønsystemet. Og også her har Rynkeby mange nye tanker, som positivt udfordrer systemet.

Konkret har det udmøntet sig i ny funktionalitet, som letter det daglige arbejde. Blandt andet har ønsker til det eksisterende kantinemodul til tidssystemet udviklet sig til en automatisk løsning, hvor kantinen på trykfølsomme skærme registrerer medarbejdernes kantinekøb, og medarbejderen elektronisk godkender købet med samme chipkort, som han bruger til komme-/gå-registreringen. Tidssystemet overfører derefter købene direkte til lønsystemet.

”Til implementeringen af tidssystemet fik vi også meget fin hjælp fra Lessors konsulent. En af de ting, som jeg fra begyndelsen syntes var rigtig smart, var den omfattende parameterstyring. Den betyder, at vi faktisk kan gøre rigtig mange ting selv,” fortæller Steen Lund-Pedersen, som er it-chef hos Rynkeby.

Læs mere om lønbehandling

"I dag findes der en elektronisk løsning i tidssystemet, hvor medarbejderen kan registrere sin smiley på samme touchskærm, som han bruger til komme-/gå-registreringer."

Karsten Hansen, it-supporter Rynkeby Foods A/S

BAGGRUND

Rynkeby er kendt for mange års produktion af kvalitetsjuice til de danske morgenborde. I dag er Rynkeby Nordens største producent af juice og saft. Virksomheden har vokset sig stor gennem en række fusioner i de sidste 20 år. Langt den overvejende del af produktionen foregår på fabrikken i Ringe.