En stor tidsgevinst og et godt, samlet overblik

Tidsløsningen fra Lessor har erstattet manuelle procedurer og langsommelige arbejdsgange med elektronisk registrering, effektiv eksport af data og ikke mindst overblik. Fordelene taler for sig selv.

Store tidsbesparelser og et rigtigt godt overblik er resultaterne af implementeringen af virksomhedens nye tidsregistreringssystem fra Lessor.

Fabrikschef Henrik Møller udtrykker det med et ord, som han understreger skal forstås yderst positivt:

”Kassetænkning! Tingene er lagt i rammer efter en fast struktur, og det er en stor fordel i en produktionsvirksomhed som vores.”

KMC udbetaler hver måned løn til godt 60 medarbejdere, som er fordelt på to produktionsenheder i Danmark. Virksomheden har gode erfaringer med en lønløsning fra Lessor og valgte derfor naturligt også et tidsregistreringssystem fra Lessor.

Stærk support og god lydhørhed

KMC oplever, at det altid er meget nemt at få support, når det ind i mellem er nødvendigt. ”Jeg kontakter blot Lessor, og så får jeg den hjælp, jeg skal bruge. Det fungerer rigtigt fint,” fortæller Nini Skovgaard, som er regnskabschef i KMC.

Virksomhedens udviklingsønsker bliver der også taget godt imod. ”Vi savnede for eksempel en mulighed for nemt at kunne udskrive rapporter. Og allerede i den efterfølgende opdatering var ønsket opfyldt,” supplerer Henrik Møller.

En effektiv opstart

Implementeringen af tidssystemet forløb rigtig fint. ”Vi havde en konsulent fra Lessor i nogle dage, og vi fik en dags undervisning i brugen af systemet. Siden har det bare kørt uden problemer. Så det var effektivt fra første dag,” fortæller Nini Skovgaard.

Overblik giver tidsbesparelser

Med tidssystemet fra Lessor kan medarbejderne selv følge deres egne ind- og udstemplinger – og de kan nemt tjekke egne saldi og for eksempel se, hvor meget ferie de har til gode. Det har givet en stor tidsgevinst i dagligdagen for både medarbejdere, ledere og administration.

Medarbejderne i KMC er sat op med en normtid ud fra deres arbejdsplan, og lederne for de to produktionsenheder godkender løbende afvigelser. Inden hver lønkørsel genererer Nini Skovgaard en fil, som hun tjekker igennem, og derefter kan hun nemt eksportere oplysningerne over i lønsystemet. Det giver sikkerhed for korrekt lønudbetaling uden en lang række manuelle procedurer.

KMC har med det nye tidssystem fået et langt større overblik over for eksempel de enkelte medarbejderes overarbejde og fravær. ”Derudover kan vi nemt se, hvordan det ser ud med det samlede fravær både overordnet og for specifikke grupper af medarbejdere,” fremhæver Henrik Møller og tilføjer: ”Vi bruger også overblikket over sygefraværet som et redskab i vores arbejdsmiljøvurderinger.”

Erfamøder giver god sparring

Både Nini Skovgaard og Henrik Møller deltager i Lessors erfamøder, som afholdes to gange om året hos brugere af den samme tidsløsning. ”Det er altid spændende at høre, hvad der sker med produktet, og hvilke nye tiltag og funktioner der er på tegnebrættet – og samtidig er det til stor inspiration at kunne udveksle erfaringer med andre,” siger Nini Skovgaard. Henrik Møller supplerer: ”Derudover er det en udmærket sidegevinst at komme ud og opleve, hvordan andre produktionsvirksomheder fungerer.”

Læs mere om lønbehandling

"Jeg sætter stor pris på den store tidsbesparelse, som tidsløsningen fra Lessor har betydet for os. Systemet klarer også indberetning til Danmarks Statistik, så vi ikke skal sidde og klare det manuelt."

Nini Skovgaard, regnskabschef KMC

BAGGRUND

KMC udvikler, producerer og sælger fødevareingredienser til mere end 80 lande. Med base i Brande omsætter virksomheden for 935 mio. kr., hvoraf over 95 % går til eksport. Salget foregår via et globalt distributionsnetværk, som består af en række udenlandske salgsdatterselskaber og lokale distributører. KMC har en fokuseret strategi rettet mod fortsat markant vækst inden for virksomhedens mest forædlede fødevareingredienser. Virksomheden er ejet af kartoffelavlerne i Danmark og underlagt verdens strengeste miljølovgivning.