Effektiv håndtering af flekstid

Efter implementeringen af Lessor Time & Attendance til Microsoft Dynamics NAV til håndtering af tidsregistreringen er der ingen medarbejdere, der længere er i tvivl om fleks- og feriesaldoen, hvem der holder ferie, hvem der i møde, hvem der er mødt, og hvem der er gået.

Forenede Gruppe liv har valgt at benytte Captor-terminaler til medarbejdernes registrering af komme- og gå-tider. Alle medarbejdere har et personligt kort, som de kører gennem terminalens kortlæser, hvorefter systemet registrerer informationerne. Valideringen sker med det samme, og Lessor Time & Attendance opdaterer data automatisk.

Onlinevalideringen af registreringerne har betydet, at der stort set ikke længere er behov for manuel bearbejdning af informationerne. Og da systemet afleverer registreringerne direkte til Lessor Time & Attendance, er opdateringen af medarbejderenes flekssaldo og overførslen af løndele til lønsystemet blevet meget mere effektiv.

”Stemplingerne kommer ind fra terminalen, og systemet afleverer automatisk variable løndele til lønsystemet,” fortæller Rasmus Jensen, bogholder i Forenede Gruppeliv.

Forenede Gruppeliv kører løn for omkring 40 medarbejdere, 250 invalidecentre og 200 børnehaver i Lessor Payroll. Flekstid håndteres af Lessor Time & Attendance. Begge moduler er fuldt integrerede i Microsoft Dynamics NAV. 

Velkendte skærmbilleder

Christina Morgenstjerne, der er den primære bruger af både lønsystemet og tidsregistreringssystemet, fortæller om de to moduler: ”Jeg har tidligere arbejdet med Lessor Payroll, men ikke med Time & Attendance. Alligevel har jeg kunnet bruge mine erfaringer med Microsoft Dynamics NAV, da for eksempel skærmbilleder og genvejstaster er de samme. Det har gjort det meget nemmere for mig at komme ind i systemet.”

Sikkerhed for korrekte data

Med de gamle terminaler har man været ude for at miste en del data, som senere skulle indtastes manuelt, hvilket tog en del tid. Det forekommer ikke med de nye Captor-terminaler fra Lessor.

”Vi har heller ikke længere fejlindtastninger, da medarbejderne nu blot skal køre et kort igennem. Og at systemet validerer registreringerne online, minimerer også fejlene,” fortæller Christina Morgenstjerne.

En selvudviklet portal modtager alle registreringer fra terminalerne og er blevet et uundværligt værktøj, som sparer administrationen for en masse forespørgsler, da den enkelte medarbejder selv kan søge informationerne.

 

Læs mere om tidsregistrering

"Lessors support har altid reageret hurtigt og leveret brugbare svar på mine spørgsmål. Det er rigtigt rart, når du har et akut problem."

Rasmus Jensen, bogholder Forenede Gruppeliv

BAGGRUND

Siden etableringen i 1964 har Forenede Gruppeliv været Danmarks største leverandør af gruppelivsforsikringer med salg af enkle og billige forsikringer til en stor del af danskerne. Forenede Gruppeliv har både staten, kommunerne, de faglige organisationer, de private virksomheder og mange andre blandt sine kunder og har været med til at dække et vitalt samfundsmæssigt behov for de forsikrede og deres pårørende.