Løn til 700 medarbejdere på 10 minutter

Med lønløsningen fra Lessor har DIF fået præcis de ønsker og krav opfyldt, som forbundet havde om fleksibilitet, overskuelighed og mulighed for integration med Microsoft Office.

”Vi har oven i købet fået et system, vi kan vokse med,” uddyber Bozena Szylit, som varetager lønnen for langt de fleste af specialforbundene under DIF, og tilføjer: ”Lessor er altid meget lydhør over for vores ønsker og har implementeret mange af dem som standard. Det er både sjovt og meget lærerigt at bidrage med ideer til systemet.”

Bozena Szylit tilføjer:

”Samarbejdet med Lessor fungerer i det hele taget rigtigt godt. Vi modtager løbende nyhedsbreve. Desuden er hjemmesiden altid ajourført med opdateringer, nye satser og regler. Har jeg behov herudover, kan jeg jo altid ringe til supporten og få hjælp.”

DIF fungerer som en paraplyorganisation for 57 specialforbund og har derfor brug for et lønsystem, der kan håndtere et ubegrænset antal virksomheder - uden ekstraomkostninger og tidskrævende arbejdsrutiner. Bozena Szylit udbetaler hver måned løn til 700 medarbejdere fordelt på 35 forbund ved hjælp af et lønsystem fra Lessor.  

Problemfri konvertering af data

Bozena Szylit er tydeligt begejstret for konverteringen af data fra det gamle lønsystem til det nye.

”Vi har uden nogen problemer overført alle data fra det gamle lønsystem til den nye løsning. Årsafslutningen fungerede også helt uden problemer allerede det første år, ligesom det har gjort i de efterfølgende år,” siger Bozena Szylit og tilføjer: ”Årsafstemningen har faktisk altid stemt ned til den mindste øre.”

Automatisk ferieafregning ved fratrædelse

Bozena Szylit fremhæver også ferie- og fraværssystemet: ”Det er utroligt dejligt at arbejde med. Når en medarbejder fratræder, afregner systemet automatisk ferie. Det betyder, at jeg kan færdigbehandle medarbejderen med det samme.”

”En ting, jeg sparer rigtigt meget tid på, er eksportmuligheden direkte til pensionsselskabet. Det er virkelig en lettelse, at jeg ikke skal indberette pension manuelt mere, men blot skal eksportere en fil.”

”Lessors lønsystem er utroligt nemt at bruge," supplerer økonomichef Morten Olesen. ”Løndelen er helt klart en stor succes hos DIF. Forbundene er meget positive. De betaler kun et beskedent beløb og får lang kredit og support. Alle, der benytter sig af ordningen, er utroligt glade for den personlige og hurtige betjening, som vi nu er i stand til at give dem.”

Minimering af fejlmuligheder

Hver måned indsender de 35 forbund et Excel-regneark, og Shell indsender en fil med medarbejdernes forbrug af benzinkortet. DIF indlæser begge dele direkte til lønsystemet. ”Import fra Excel og Shell fungerer rigtigt godt, og fejlmulighederne er minimale, når informationerne læses direkte til lønsystemet. Når alle data er indlæst, sætter jeg en simuleringskørsel i gang. Det giver mig de samme bilag og oplysninger, som en rigtig lønkørsel ville gøre. Herefter sender jeg simuleringen til forbundene, der godkender den inden den rigtige lønkørsel. På den måde kan vi få korrigeret lønnen inden lønkørslen, hvilket er rigtigt godt,” siger Bozena Szylit.

Præcis de rapporter, som der er behov for

DIF har fået udviklet nogle specielle rapporter, for eksempel nogle lønjournaler for hver medarbejder i hvert forbund. Journalen er en oversigt over, hvor meget det enkelte forbund har brugt på løn. Lønsystemet sender lønjournalerne direkte til forbundene hver måned, som på den måde hele tiden kan holde sig ajour med lønomkostningerne.

 

Læs mere om lønbehandling

"Lønsystemet fra Lessor er utroligt overskueligt og nemt at gå ind i som bruger. Der er mulighed for mange rapporter og nem eksport til Excel – og så kan jeg arbejde videre med mine data. Mulighederne med analyseværktøjer, checklister og forespørgsler fungerer også rigtigt godt."

Bozena Szylit, lønansvarlig Danmarks Idræts-Forbund

BAGGRUND

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en samlende organisation for både elite- og breddeidræt og/eller sport på foreningsniveau i Danmark. DIF er også ansvarlig for den danske deltagelse ved de Olympiske Lege. DIF er hovedorganisation for 61 specialforbund med over 1,9 millioner aktive medlemmer i mere end 9000 idrætsforeninger.