Lettere og mere struktureret rekrutteringsproces

Med Lessors løsning til onlinerekruttering har Centrovice fået et stort ønske om automatisering og strukturering af rekrutteringsprocessen opfyldt.

Rekrutteringsportalen er integreret med HR-systemet fra Lessor. For Centrovice betyder det, at virksomheden kan oprette sine rekrutteringssager, definere de spørgsmål, ansøgerne skal besvare, og gøre opslagene tilgængelige via virksomhedens egen hjemmeside.

Ansøgere kan på den måde se og søge de ledige stillinger, hvorefter den enkeltes informationer opdateres i HR-systemet.

”Samtidig får vi præcis de informationer om ansøgerne, som vi er interesserede i,” fortæller Hans Peder Christiansen, som er chefkonsulent for it hos Centrovice.

Centrovice har gennem flere år benyttet Lessors løsninger til behandling af løn og HR, men har hidtil håndteret rekrutteringsprocessen manuelt.

Med en forventning om vækst i antallet af medarbejdere undersøgte Centrovice markedet for rekrutteringsværktøjer, der kunne lette arbejdet med håndteringen af de forventeligt mange ansøgere.

Valget faldt på rekrutteringsportalen fra Lessor, som er tæt integreret med HR- og lønsystemet.

Hurtig beslutning og hurtigt i gang

At anskaffe Lessors rekrutteringsværktøj kræver ingen store nye it-mæssige tiltag. Løsningen hostes af Lessor og integreres uden videre med en HR-løsning fra Lessor.

Hans Peder Christiansen fortæller: 

”Vi ville have en onlinerekrutteringsløsning, som dels kunne ruste os til en nemmere håndtering af mange ansøgere og dels kunne integreres med vores nuværende systemer. Samtidig stillede vi krav om en hurtig levering. Det viste sig ikke at være noget problem for Lessor at opfylde vores krav.”

”Og med den teknologi og service, som Lessor stiller til rådighed, har vi ikke på noget tidspunkt behøvet bekymre os om den komplicerede teknik,” tilføjer Hans Peder Christiansen.

Automatisk håndtering af uopfordrede ansøgninger

Centrovice benytter også rekrutteringsportalen til at give ansøgere mulighed for at søge stillinger uopfordret via hjemmesiden.

Ansøgerne får med det samme en bekræftelse på, at deres ansøgning er modtaget, og deres data opdateres automatisk i HR-systemet sammen med de oplysninger, som Centrovice har defineret som obligatoriske.

”Vi får typisk et par uopfordrede ansøgninger om ugen, som systemet nu stort set håndterer automatisk. Samtidig fremstår vi professionelt. Vi lægger vægt på at behandle alle ansøgere ordentligt og give dem et svar hurtigt. Nu har vi fået den ønskede struktur og en væsentligt lettere håndtering af ansøgningerne,” fortæller Hans Peder Christiansen.

Fri for tekniske udfordringer

”Da vi traf beslutning om at anskaffe rekrutteringssystemet fra Lessor, satte vi alle sejl ind for at få løsningen hurtigt i gang. Men jeg må sige, at det var så nemt som at klø sig i nakken. Tilpasningerne af vores hjemmeside blevet klaret nemt og effektivt,” siger Hans Peder Christiansen.

Læs mere om personaleadministration

"Med rekrutteringsportalen fra Lessor har vi fået en løsning, som gør os i stand til at håndtere vores mange ansøgere og samtidig kan integreres med vores nuværende systemer."

Hans Peder Christiansen, chefkonsulent - IT Centrovice

BAGGRUND

Centrovice er en foreningsejet rådgivningsvirksomhed med ca. 150 medarbejdere, som tilbyder sine medlemmer lønadministration og rådgivning om økonomi, personalejura, ledelse, strategi og produktion inden for landbrugsområdet. Med rådgivningen bidrager Centrovice til kundens vækst og udvikling, ligesom virksomheden løser administrative opgaver, som derved frigør ressourcer og letter kundens hverdag.