Menu

Brugernavn:
_TOF0281_sub.jpg

Kilometerpenge:

0 - 20.000 km (kr. pr. km.)

3,53

Over 20.000 km. (kr. pr. km.)

1,93

Cykel og (EU-) knallert - erhvervsmæssig kørsel (kr. pr. km.)

0,52

1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage):

Hel godtgørelse (kr. pr. dag)

849,00

Halv godtgørelse (kr. pr. dag)

425,00

Personalegoder, AM-indkomst 2016:

Værdi af fri bil indtil kr. 300.000,00 (% af bilens værdi) (plus miljøtillæg)

25,00

Værdi af fri bil større end kr. 300.000,00 (% af bilens værdi) (plus miljøtillæg)

20,00

Minimumbeløb på fri bil (kr.)

160.000,00

Fri telefon m.m.:

kr. pr. år

kr. pr. måned

 

2.700,00

225,00

Arbejdsmarkedsbidrag:

Medarbejderens bidrag (%)

8,00

Timelønninger til beregning af ATP ved ukendt arbejdstid:

Mænd

198,15

Kvinder

178,94

ATP

Se satser her

(vælg "Vejledning" og "Satser for ATP-bidrag")

 

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale:

Skattefri bundgrænse (kr.)

8.000,00

Sygedagpenge:

Maksimum pr. uge (kr.)

4.245,00

Maksimum pr. time (kr.)

114,73

Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning:

Ligningslovens § 16

5.900,00

DA-Barsel:

Se satser her.

?

 

Vi tager forbehold for trykfejl.