Menu

Brugernavn:
Sub-5395-web.jpg

23. juni 2010

LESSOR-Portalen er en internetbaseret medarbejderportal, som sikrer virksomheden øget effektivitet og bedre service til medarbejderne.

Med LESSOR-Portalen kan man erstatte den traditionelle registrering på papir med en enkel og brugervenlig elektronisk registrering. Derved skal data ikke fortolkes og tastes flere gange. Medarbejderen registrerer, afdelingslederen godkender, og lønkontoret overfører registreringerne til lønsystemet.

Virksomheden får et fælles værktøj, som vil optimere processer vedrørende stamdataopdatering, registrering af kilometerregnskab, variable løndele samt registrering af fravær. Endelig kan medarbejderne få deres lønspecifikationer på LESSOR-Portalen. Derved spares der tid, porto, papir og kuverter. Samtidig med at processerne optimeres, lettes og forbedres dialogen med den enkelte medarbejder.

Let ibrugtagning
LESSOR-Portalen er et tillægsmodul til LESSORs lønsystemer og kræver ingen yderligere databaselicenser, servere eller lignende. Medarbejderne kan bruge LESSOR-Portalen, få dage efter virksomheden tilmelder sig systemet.