FAQ til regeringens corona-hjælpepakker

Vi har samlet en række spørgsmål og svar omkring regeringens hjælpepakker, der kan være relevante for din virksomhed.

 • Hvordan håndteres refusion af sygedagpenge i forbindelse med corona?

  Hvis din medarbejder er sygemeldt på grund af coronavirus, kan du få refusion fra første sygedag, så længe sygemeldingen er lægelig begrundet. Dog gælder dette tidligst fra den 27. februar.

  Du kan søge refusion, hvis din medarbejder er testet positivt for coronavirus, hvis han/hun er blevet sat i karantæne af sundhedsmyndighederne eller har symptomer, der er forenelige med coronaviruset.

  Hvis det sidste er tilfældet, skal medarbejderen på tro og love erklære, at han/hun har en realistisk formodning om at være smittet med corona. Dette gøres elektronisk, efter at du har indsendt ansøgningen til Nemrefusion. Der er ikke krav om dokumentation fra læge, da det udgør en større smittefare og belastning af sundhedssystemet.

 • Hvornår kan man søge om lønkompensation?

  Virksomheder, der er i fare for at måtte afskedige mindst 30 % eller 50 af alle deres medarbejdere som følge af corona-pandemien kan søge om lønkompensation.

  Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til fuldtidsansatte funktionærer og 90 % for fuldtidsansatte ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. per fuldtidsansat.

  I tillæg er det et krav at:

  - Medarbejderen er hjemsendt med løn
  - Ikke har fået dækket lønudgifter fra andre støtteordninger indført som følge af corona-pandemien
  - Medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen

  Der er desuden et krav, at medarbejderen skal holde fem fridage i den periode, du søger lønkompensation for. Det kan du læse mere om i et andet punkt i denne FAQ.

  Du søger lønkompensation på virk.dk ved hjælp af NemID medarbejdersignatur. Så snart Erhvervsstyrelsen har behandlet ansøgningen, vil du modtage pengene på din NemKonto

 • Hvordan søger jeg lønkompensation?

  Du kan søge lønkompensation på virk.dk.

  For hver medarbejder, du søger lønkompensation for, skal du udfylde følgende:

  - CPR-nummer
  - Medarbejderens fulde navn
  - Periodens startdato (den første dag du søger kompensation for)
  - Periodens slutdato (den sidste dag du søger kompensation for)
  - Ansættelsestype (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
  - Månedsløn i kroner
  - Antal dage undtaget (de dage, du ikke søger kompensation for)
  - Beskæftigelsesgrad i timer, hvor 37 timer eller over svarer til fuldtid
  - Hvis medarbejderen er nyansat, skal du vedlægge ansættelseskontrakten

  Du skal altså redegøre for, hvilke specifikke medarbejdere du søger lønkompensation for og i hvilke perioder.

  Når kompensationsperioden er udløbet, er det et krav, at du skal kunne dokumentere:

  - At medarbejderen var sendt hjem i den angivne periode
  - At medarbejderen var ansat før den 9. marts 2020

  Erhvervsstyrelsen vil kræve, at virksomheden gør brug af revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

  OBS: Fristen for lønkompensation er forlænget til den 8. juli. Det betyder, at hvis du har søgt lønkompensation før den 18. april, skal du søge igen for at få kompensation for den forlængede periode fra den 9. juni til den 8. juli.

 • Hvad går kravet om fem feriedage i forbindelse med lønkompensation ud på?

  For at kunne modtage lønkompensation, er din medarbejder forpligtet til at afholde et antal tjenestefri dage uden løn i løbet af den periode, han/hun er sendt hjem. Din virksomhed vil ikke modtage lønkompensation for disse dage.

  For medarbejdere, der er sendt hjem med løn i perioden fra den 9. marts til den 9. juli, er der tale om fem tjenestefri dage. Hvis din medarbejder ikke har disse dage til rådighed, skal han/hun holde fri uden løn eller tage dagene fra det nye ferieår.

  Det er medarbejderen selv, der bestemmer, om de fem dage skal afholdes som ferie, feriefridage eller afspadsering. Men de skal ligge inden for den periode, du søger lønkompensation for.

  Hvis du får lønkompensation for en kortere del af perioden fra den 9. marts til den 9. juli, bliver antallet tjenestefri dage reduceret forholdsmæssigt ud fra, hvor længe medarbejderen er sendt hjem. Hvis du for eksempel søger lønkompensation for 2 måneder, skal medarbejderen holde 2/3 af 5 arbejdsdage, som vil sige 3,33 tjenestefri dage i perioden.

 • Hvordan søger jeg kompensation for faste udgifter?

  Hvis din virksomhed har en omsætningsnedgang på 35-60 % som følge af corona-pandemien, kan du få kompenseret 25 % af dine faste omkostninger.

  Minimumsgrænsen for at få kompensation for faste omkostninger er 12.500 kr. i en periode på tre måneder. Loftet for kompensation er på 110 millioner kroner sammenlagt i hele perioden.

  Inden du går til virk.dk og sender din ansøgning om kompensation, skal du have indgået en aftale med en registreret revisor, der har godkendt dine oplysninger.

  På virk.dk skal du blandt andet udfylde:

  - Information om virksomheden
  - Hvilken revisor, der har godkendt oplysningerne
  - Information om revisorudgifter
  - Information om virksomhedens tidligere og forventede omsætning, fordelt på momspligtig og ikke-momspligtig omsætning
  - Information om virksomhedens tidligere og forventede faste omkostninger
  - Om virksomheden har haft driftsunderskud

  Du kan se en detaljeret vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen på virk.dk.

 • Hvornår er den nye frist for indberetning og betaling af moms?

  Som del af statens hjælpepakke, er fristen for, hvornår man skal indberette og betale moms udskudt. Din virksomheds nye frist afhænger af, om I afregner moms månedligt, kvartalsvist eller halvårligt.

  Månedlig momsafregning

  Hvis I har en månedlig momsafregning, forlænges fristen med 30 dage:

  - Fristen for afregningsperiode 1. marts – 31. marts 2020 er rykket fra 27. april 2020 til 25. maj 2020
  - Fristen for afregningsperiode 1. april – 30. april 2020 er rykket fra 25. maj 2020 til 25. juni 2020
  - Fristen for afregningsperiode 1. maj – 31. maj 2020 er rykket fra 25. juni 2020 til 27. juli 2020

  Kvartalsvis momsafregning

  Ved kvartalsvis momsafregning er fristen for årets to første kvartal slået sammen:

  - Fristen for afregningsperiode 1. januar – 31. marts 2020 er rykket fra 2. juni 2020 til 1. september 2020
  - Fristen for afregningsperiode 1. april – 30. juni 2020 er fortsat 1. september 2020

  Skattestyrelsen opfordrer til, at man indberetter til almindelig frist, men venter med at betale. Det er en fordel for din virksomhed, hvis du skal have moms tilbage.

  Halvårlig momsafregning

  Hvis I afregner moms hvert halvår, er fristen forlænget med 6 måneder. De nye frister er:

  - 1. halvår 2020 forlænges fra 1. september 2020 til 1. marts 2021
  - 2. halvår 2020 er fortsat marts 2021

  Husk, at I selv skal rette indbetalingen af moms i jeres lønsystem, hvis I vil benytte jer af de udskudte frister. 

 • Hvornår er de nye frister for betaling af A-skat og AM-bidrag?

  Visse frister for betaling af A-skat og AM-bidrag er blevet udskudt som følge af corona-pandemien. Men indberetningsfristerne er ikke ændret.

  De nye betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder

  - April: fra den 11. maj 2020 til den 10. september 2020
  - Maj: fra den 10. juni 2020 til den 10. oktober 2020
  - Juni: fra den 10. juli 2020 til den 10. november 2020
  - August: fra den 10. september 2020 til den 29. januar 2021
  September: fra den 12. oktober 2020 til den 31. marts 2021
  - Oktober: fra den 10. november 2020 til den 31. maj 2021

  De nye betalingsfrister for store virksomheder

  - April: fra den 30. april 2020 til den 31. august 2020
  - Maj: fra den 29. maj 2020 til den 30. september 2020
  - Juni: fra den 30. juni 2020 til den 30. oktober 2020
  - August: fra den 31. august 2020 til den 15. januar 2021
  - September: fra den 30. september 2020 til den 16. marts 2021
  - Oktober: fra den 30. oktober 2020 til den 17. maj 2021

Hvis du har brug for mere information om regeringens hjælpepakker, kan du se eller gense vores guide i webinaret fra den 24. marts