Menu

Brugernavn:
_TOF0281_sub.jpg

Copenhagen Business School 

Da CBS satte sig for undersøge markedet for HR-systemer havde man allerede et HR-system i drift i organisationen. Man havde derfor på baggrund af egne erfaringer, defineret behov og krav til det fremtidige HR-systems egenskaber. 

CBS kiggede på flere systemer inden man valgte at anskaffe LESSOR Human Resources for Microsoft Dynamics NAV. I LESSOR Human Resources har man fundet et system som har de ønskede grundfunktioner og som kan tilrettes til at opfylde lige præcist de behov og ønsker som CBS har og stadigt får løbende. Ligeledes havde man fået opfyldt kravet om brugervenlighed samt overskuelighed.

pdfKlik her for at læse casen

 

Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals (Ferring) er en virksomhed i vækst. For at kunne håndtere væksten bedst muligt er der et klart fokus på at optimere arbejdsprocesser og nedsætte mængden af manuelle rutiner mest muligt. Dette fokus førte til, at man undersøgte markedet for systemer til Medarbejder Self Service. Valget faldt på LESSOR-Portalen - på grund af funktionalitet og den tætte integration til lønsystemet.

pdfKlik her for at læse casen

 

Thyssenkrup Elevator

ThyssenKrupp Elevator har i en årrække brugt LESSOR-PM LØN, som de er meget tilfredse med. Men virksomheden oplevede et behov forbedre styring af HR og investerede derfor i LESSOR-PM HR, nogle år
senere LESSOR-Portalen og sidenhen Kompetence-modulet.

Registreringerne fra LESSOR-Portalen lægges automatisk ind i HR-systemet, som er integreret til LESSOR-PM LØN. Dermed er en række tidskrævende manuelle løn-processer afløst af automatisk håndtering.
I LESSOR-PM HR kan ThyssenKrupp samle al dokumentation på medarbejderne.
Samlet set har det medført store ressourcemæssige besparelser og mærkbart lettet de manuelle procedurer.

pdfKlik her for at læse casen