lessor_top_news

INFO-gruppe

Lessors mange år i markedet har givet os en række værdifulde kontakter som vi konstant er i dialog med omkring ændringer i lovgivningen inden for de områder, vi arbejder med.

Vi har derfor etableret en INFO-gruppe til at samle trådene, hvis opgave er defineret som følger:

”Formidling af information fra offentlige myndigheder og diverse organisationer, som måtte være relevant
for vore fagområder Løn, Tid og HR".

Vi tilstræber altid at være på forkant med udviklingen, men mangler du oplysninger, er du meget velkommen til at skrive til os.

Kilometerpenge:

   

0 - 20.000 km (kr. pr. km.)

3,73

Over 20.000 km. (kr. pr. km.)

2,10

Cykel og (EU-) knallert - erhvervsmæssig kørsel (kr. pr. km.)

0,51

1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage):

Hel godtgørelse (kr. pr. dag)

815,00

Halv godtgørelse (kr. pr. dag)

408,00

Personalegoder, AM-indkomst 2014:

Værdi af fri bil indtil kr. 300.000,00 (% af bilens værdi)

25,00

Værdi af fri bil større end kr. 300.000,00 (% af bilens værdi)

20,00

Minimumbeløb på fri bil (kr.)

160.000,00

Fri telefon mm.:

kr. pr. måned 

kr. pr. 14. dag 

 

216,67

100,00

Arbejdsmarkedsbidrag:

Medarbejderens bidrag (%)

8,00

Timelønninger til beregning af ATP ved ukendt arbejdstid:

Mænd

189,49

Kvinder

171,12

ATP

Uændret i 2014 - se satser her

 

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale:

Skattefri bundgrænse (kr.)

8.000,00

Sygedagpenge:

Maksimum pr. uge (kr.)

4.075,00

Maksimum pr. time (kr.)

110,14

Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning:

Ligningslovens § 16

5.600,00

DA-Barsel:

Se de nye satser her.

?