Menu

sub03.jpg

Kilometerpenge:

   

0 - 20.000 km (kr. pr. km.)

3,73

Over 20.000 km. (kr. pr. km.)

2,10

Cykel og (EU-) knallert - erhvervsmæssig kørsel (kr. pr. km.)

0,51

1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage):

Hel godtgørelse (kr. pr. dag)

815,00

Halv godtgørelse (kr. pr. dag)

408,00

Personalegoder, AM-indkomst 2014:

Værdi af fri bil indtil kr. 300.000,00 (% af bilens værdi)

25,00

Værdi af fri bil større end kr. 300.000,00 (% af bilens værdi)

20,00

Minimumbeløb på fri bil (kr.)

160.000,00

Fri telefon mm.:

kr. pr. måned 

kr. pr. 14. dag 

 

216,67

100,00

Arbejdsmarkedsbidrag:

Medarbejderens bidrag (%)

8,00

Timelønninger til beregning af ATP ved ukendt arbejdstid:

Mænd

189,49

Kvinder

171,12

ATP

Uændret i 2014 - se satser her

 

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale:

Skattefri bundgrænse (kr.)

8.000,00

Sygedagpenge:

Maksimum pr. uge (kr.)

4.075,00

Maksimum pr. time (kr.)

110,14

Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning:

Ligningslovens § 16

5.600,00

DA-Barsel:

Se de nye satser her.

?